Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Komunikaty
Komunikaty
Zmiana siedziby PCPR w Rawiczu
09.06.2015.
Z dniem 1 czerwca 2015r. nastąpiła planowana zmiana siedziby PCPR w Rawiczu.
Aktualny placówki: ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz ( budynek dworca pkp; wejście z boku).
Kontakt telefoniczny:
65 5464333 (główny numer)
65 5467375
Kontakt email:
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 
Jednocześnie informuję, że nie uległa zmianie siedziba Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności w Rawiczu i sprawy będące w kompetencji tego Zespołu należy załatwiać na Ul. Wały J. Dąbrowskiego 2.
 
 
 
 
 
Przemoc w rodzinie
12.08.2014.
przemoc_www.jpg
 
Telefon zaufania - uzależnienia behawioralne
22.05.2014.
W imieniu Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego informujemy, że uruchomiono telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim.
Numer telefonu zaufania 801-889-880 jest czynny codziennie (także w weekendy) w godzinach od 17.00 do 22.00  (koszt połączenia według taryfy operatora).
 
Uzależnienia behawioralne - wszystkie uzależnienia, które nie są związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki), czyli na przykład: uzależnienie od hazardu, internetu, komputera, seksoholizm, pracoholizm, uzależnienie od zakupów, objadania się.
 
Projekt dofinansowywany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.
 
 
Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w POW w Łaszczynie w 2014r.
07.02.2014.
W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2014r. pod pozycją 280 zostało opublikowane zarządzenie nr 1/14 Starosty Rawickiego z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie w 2014 roku. Nowy koszt: 3.960zł miesięcznie - obowiązuje od dnia 01 lutego 2014r.
 
Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem
06.02.2013.
W dniach od 23 lutego do 2 marca 2013r., w ramach "Tygodnia Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem" organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych m.in. przez prawników i psychologów.
Działania koordynują Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, których lista znajduje się na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl. 
 
informacja przekazana na prośbę Wojewody Wielkopolskiego
 
Rekrutacja uczestników do projektu "Mogę - Potrafię - Teraz"
29.01.2013.

ROZPOCZĘTO REKRUTACJĘ UCZESTNIKÓW DO TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU „MOGĘ – POTRAFIĘ – TERAZ”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.2

Informujemy o rozpoczętej rekrutacji uczestników do tegorocznej edycji projektu „Mogę – Potrafię - Teraz”.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych 55 mieszkańców powiatu rawickiego - kobiet i mężczyzn - w wieku aktywności zawodowej w 2013r.

Czytaj
 
Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w POW w Łaszczynie w 2013r.
18.01.2013.
W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2013r. pod pozycją 269 zostało opublikowane zarządzenie Starosty Rawickiego w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie w 2013 roku. Nowy koszt: 3.900zł miesięcznie - obowiązuje od dnia 01 lutego 2013r.
 
Koszt utrzymania mieszkańca DPS Osiek w 2013r.
18.01.2013.
W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 stycznia 2013r. pod pozycją 516 zostało opublikowane zarządzenie Starosty Rawickiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Osieku w 2013 roku. Nowy koszt utrzymania mieszkańca w DPS Osiek obowiązuje od dnia 01 lutego 2013r. Treść zarządzenia: ZARZĄDZENIE NR 4/13 STAROSTY RAWICKIEGO z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Osieku w 2013 roku.  Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:  § 1. Ustalam i ogłaszam średni miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych w Osieku w roku 2013 na kwotę 3.189 zł.  § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Osieku.  § 3. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  2. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.  Starosta (-)Zygmunt Wolny
 
ZWOLNIENIE Z WPŁAT NA PFRON
20.09.2012.
pfron_logo.jpgW związku z ostatnią zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn.zm.) zwolnione z wpłat na PFRON zostały:
1) domy pomocy społecznej - funkcjonujące w oparciu o ustawę o pomocy społecznej,
2) hospicja - funkcjonujące na podstawie przepisów o działalności leczniczej.
Zwolnienie obowiązuje od okresu sprawozdawczego: październik 2012r.
 
więcej informacji na stronie: www.pfron.org.pl
 
Koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2012r.
16.02.2012.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 8/12 Starosty Rawickiego z dnia 18 stycznia 2012r., od miesiąca lutego 2012 zmieniają się koszty utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Rawicki.

ZARZĄDZENIE NR 8/12 STAROSTY RAWICKIEGO

z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat rawicki w roku 2012
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam i ogłaszam średni koszt utrzymania mieszkańca w roku 2012:
1) w Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Pakówce na kwotę 2.855zł.
2) w Domu Pomocy Społecznej dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych w Osieku na kwotę 3.122zł.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Pakówce i Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Osieku.
§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 5/11 Starosty Rawickiego z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat rawicki w roku 2012.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.
STAROSTA Zygmunt Wolny
 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 25