Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Dzień wolny od pracy
12.08.2015.
Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2015r. PCPR w Rawiczu będzie nieczynne.
 
Uwaga! niedostępny numer telefonu
10.06.2015.
W związku z awarią linii telefonicznej o numerze 65 5464333 - prosimy wybierać drugi numer PCPR, tj.
65 5467375.
Przewidywany termin naprawy - 12.06.2015r. 
Przepraszamy za występujące utrudnienia.
(e.sz)
 
Nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej
16.05.2014.
Minister Pracy i Polityki Społecznej, jak co roku w Dniu Pracownika Socjalnego (przyp. 21 listopada), przyzna nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2014.
Nagrody przyznawane są w kategorii:
- indywidulanej - dla pracowników socjalnych,
- zespołowej - dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 poz. 182 z późń.zm.).
Wniosek o nagrodę - w formie pisemnej - mogą złożyć przedstawiciele:
- jednostek organizacji pomocy społecznej,
- administracji rządowej i samorządowej,
- organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych,
działających w zakresie pomocy społecznej. 
Termin składania wniosków upływa z dniem 31 lipca br.
 
Zasady przyznawania nagród: rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz.U. Nr 74, poz. 658).
 
Orzekanie o niepełnosprawności i dofinansowania z PFRON
16.05.2014.
Informujemy, że w okresie od 19 maja 2014r. 30 maja 2014r. na terenie Gminy Bojanowo, odbędą się spotkania prowadzone przez  pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rawiczu. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Bojanowo zainteresowanych tematyką orzekania o niepełnosprawności, uzyskaniem stopnia niepełnosprawności oraz realizacją zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Czytaj
 
Weź udział w programie korekcyjno  edukacyjnym dla sprawców przemocy.
09.05.2013.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu prowadzi nabór do udziału w programie korekcyjno–edukacyjnym dla sprawców przemocy domowej.
Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się do siedziby PCPR w Rawiczu, ul. Dąbrowskiego 2 , 63-900 Rawicz od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00–15.00 lub  telefonicznie pod nr 65 546 43 33.

Jeśli masz problem z kontrolą swojej złości,

a swoich bliskich poniżasz, wyśmiewasz,

ubliżasz i grozisz im, sprawiasz cierpienie,

zadajesz im ból fizyczny, tracisz panowanie

nad sobą …


Czytaj
 
ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM
05.09.2012.

 
rz.jpg
ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM
 
Jeżeli jesteś, byłeś lub pragniesz zostać rodziną zastępczą,
jeżeli nie jest ci obojętny los dzieci osamotnionych, odrzuconych, osieroconych,
jeżeli chcesz i możesz pomóc innym - zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Rawiczu.
 
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu prosi o kontakt wszystkich zainteresowanych sprawowaniem rodzinnej pieczy zastępczej dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych.
Czytaj
 
"Sztuka Osób Niepełnosprawnych"
10.04.2012.

Zgodnie z pismem Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Wielkopolskiego PFRON, p. Ferdynanda Łukanowskiego, informujemy o rozpoczęciu X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Sztuka Osób Niepełnosprawnych”dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej.Konkurs podobnie jak w latach poprzednich, podzielony jest na dwa etapy: wojewódzki i centralny.

Temat konkursu: Olimpiada i Olimpijczycy

Termin składania prac konkursowych na etap wojewódzki do dnia 01.06.2012 r.
 Miejsce składania prac: Oddział Wielkopolski PFRON 60-573 Poznań, ul Lindego 4
                  z dopiskiem na kopercie ,,Sztuka Osób Niepełnosprawnych
Miejsce i termin odbioru prac nienagrodzonych i niewyróżnionych: prace nienagrodzone i niewyróżnione w etapie wojewódzkim można odebrać w terminie do 30 dni od daty zamieszczenia na witrynie internetowej www.pfron.org.pl informacji o rozstrzygnięciu etapu wojewódzkiego Konkursu w Oddziałach PFRON,

Termin rozstrzygnięcia etapu wojewódzkiego22 czerwca 2012 r.

Regulamin Konkursu udostępniony jest na witrynie internetowej: www.pfron.org.pl

 
Wolne miesjca w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach
14.11.2011.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Zielona 8 informuje, że na terenie Powiatu Poznańskiego funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach (gmina Dopiewo) przeznaczony dla osób w podeszłym wieku. W chwili obecnej Dom posiada wolne miejsca. Średni koszt utrzymania mieszkańca wynosi 3,909,86 zł.
Więcej informacji na www.dpslisowki.pl
Informacji udziela również: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
61-851 Poznań, ul. Zielona 8
Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Joanna Bedekier
Tel. 61-8410-716
 
 
Terapia uzależnień od narkotyków dla dzieci i młodzieży
25.10.2011.

Informujemy, że w strukturach Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olkuszu powstała w miejscowości Jeżówka, pierwsza w Polsce placówka opiekuńczo - wychowawcza świadcząca kompleksowe usługi w zakresie terapii uzależnień od narkotyków dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 16-18 lat.

Przyjęcie do ośrodka  odbywa się na podstawie ważnego skierowania lekarskiego. Procedurę przyjecia prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu. Więcej informacji można uzyskać telefonując lub piszą pod wskazane adresy:

Jeżówka 166A, 32-340 Wolbrom; tel: 32 6260800

ZPOW w Olkuszu, Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ; tel: 32 643 0622

PCPR w Olkuszu, Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ; tel: 32 643 3941

 

 
Zmiany w sytemie opieki nad rodziną i dzieckiem
24.10.2011.

W dniu 21 lipca 2011r. została opublikowana Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011r. nr 149, poz. 887). Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i spowoduje zmiany organizacyjno-prawne w dotychczasowym systemie opieki nad rodziną i dzieckiem.    

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet

 

 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 17