Menu Content/Inhalt
W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
Pobierz....  (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.)
Wniosek o dofinansowanie
Pobierz....  (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.)
 
WNIOSEK o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (obowiązzuje od 1 stycznia 2015 roku)
Wniosek  Pobierz...
Zaświadczenie lekarskie Pobierz...
 
W N I O S E K o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku)
Wniosek Pobierz...
Zaświadczenie lekarskie - bariery w komunikowaniu się Pobierz...
Zaświadczenie lekarskie - bariery techniczne Pobierz... 
 

W N I O S E K o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pobierz....  (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.)
 
W N I O S E K o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby fizycznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
WNIOSEK
Pobierz....  (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.)
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
Pobierz....  (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.)
 
 
WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.
 

W N I O S E K o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pobierz.... (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.)