Menu Content/Inhalt
Strona główna
"Sztuka Osób Niepełnosprawnych"
10.04.2012.

Zgodnie z pismem Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Wielkopolskiego PFRON, p. Ferdynanda Łukanowskiego, informujemy o rozpoczęciu X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Sztuka Osób Niepełnosprawnych”dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej.Konkurs podobnie jak w latach poprzednich, podzielony jest na dwa etapy: wojewódzki i centralny.

Temat konkursu: Olimpiada i Olimpijczycy

Termin składania prac konkursowych na etap wojewódzki do dnia 01.06.2012 r.
 Miejsce składania prac: Oddział Wielkopolski PFRON 60-573 Poznań, ul Lindego 4
                  z dopiskiem na kopercie ,,Sztuka Osób Niepełnosprawnych
Miejsce i termin odbioru prac nienagrodzonych i niewyróżnionych: prace nienagrodzone i niewyróżnione w etapie wojewódzkim można odebrać w terminie do 30 dni od daty zamieszczenia na witrynie internetowej www.pfron.org.pl informacji o rozstrzygnięciu etapu wojewódzkiego Konkursu w Oddziałach PFRON,

Termin rozstrzygnięcia etapu wojewódzkiego22 czerwca 2012 r.

Regulamin Konkursu udostępniony jest na witrynie internetowej: www.pfron.org.pl

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »