Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow PFRON - Aktywny samorząd
PFRON - Aktywny samorząd
Nabór wniosków w ramach programu "Aktywny samorząd" Moduł I
01.07.2015.

pfron_logo.jpg

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie: Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Termin składania wniosków: od dnia 01-07-2015r. do dnia 30-08-2015r.

 


Czytaj
 
Zmiany w zasadach realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd"
16.06.2014.
Informujemy,pfron_logo.jpg że Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 9 czerwca 2014r. podjęła uchwałę nr 9/2014 wprowadzającą zmiany w zasadach realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Zmiany dotyczą terminów przyjmowania wniosków oraz refundacji kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania.
Czytaj
 
Program Aktywny samorząd 2014r.  Moduł I
30.04.2014.

pfron_logo.jpg

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje o rozpoczęciu realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie: Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w obszarach A (zadanie 1 i 2), B (zadanie 1 i 2), C (zadanie 1, 2, 3 i 4), D.

 

Czytaj
 
Program Aktywny samorząd 2013 r. Moduł I Obszar A, B i C
30.06.2013.

pfron_logo.jpg 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

   

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

  • Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

  • Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, (co najmniej na III poziomie jakości).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje, że przystępuje w roku bieżącym do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie: Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w obszarach A (zadanie 1 i 2), B (zadanie 1 i 2), C (zadanie 1, 2, 3 i 4).

Czytaj
 
Program "Aktywny samorząd" 2013 r.- Moduł I Obszar D
30.05.2013.

pfron_logo.jpgProgram „Aktywny samorząd” 2013r. Moduł I Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje, że przystępuje w roku bieżącym do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie: Moduł I Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Czytaj
 
Program Aktywny samorząd" 2013 r - Moduł II
06.05.2013.

pfron_logo.jpg„A K T Y W N Y     S A M O R Z Ą D” - program finansowany ze środków PFRON.

Program „Aktywny samorząd" 2013r. - Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje, że przystępuje w roku bieżącym do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd", finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie: Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Czytaj
 
Realizacja programu Aktywny samorząd w 2013r.
18.01.2013.

pfron_logo.jpg„A K T Y W N Y     S A M O R Z Ą D” - program finansowany ze środków PFRON.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wnioski o dofinansowanie zadań w ramach programu „Aktywny samorząd” w bieżącym roku będą wydawane i przyjmowane do realizacji po przygotowaniu i zatwierdzeniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dokumentu wyznaczającego kierunki działań programu oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2013r. Zmianie mogą ulec: zakres i zasady dofinansowania oraz druki wniosków. Niezwłocznie po otrzymaniu przez tut. PCPR informacji o zakończeniu prac przez PFRON - informacja ta zostanie przekazana do wiadomości mieszkańców powiatu rawickiego na stronach: www.pcpr.powiatrawicki.pl oraz www.powiatrawicki.pl Informacje dostępne również pod numerem telefonu PCPR w Rawiczu: 65 5464333.
 
Aktywny samorząd
05.09.2012.

pfron_logo.jpg„A K T Y W N Y    S A M O R Z Ą D” - program finansowany ze środków PFRON.

Na mocy Porozumienia nr O-15/13/AS/2012 z dnia 20.06.2012r. zawartego pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) a Powiatem Rawickim – Powiat Rawicki przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Program jest finansowany ze środków PFRON.

Czytaj