Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Aktywny samorząd
Aktywny samorząd
19.03.2015.
„A K T Y W N Y     S A M O R Z Ą D” - program finansowany ze środków PFRON.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje o rozpoczęciu realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015r., finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie: Moduł II -pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 
 
Program „Aktywny samorząd" 2015r. - Moduł II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 
WNIOSEK „ P ” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU DOFINANSOWANIA:

Pobierz....  Zaświadczenie o ropoczęciu nauki
Pobierz....  Oświadczenie o uzyskaniu dofinansowania ze środków PFRON
Pobierz....  Oświadczenie o wysokości przeciętnego dochodu
Pobierz....  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


 
30.04.2014.
„A K T Y W N Y     S A M O R Z Ą D” - program finansowany ze środków PFRON.
Program „Aktywny samorząd" 2014r. - Moduł I Obszar A - D – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
 
WNIOSEK „ P ” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
WNIOSEK „O” – część A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego)
o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU DOFINANSOWANIA:
Pobierz....  Obszar A - zadanie 1
Pobierz....  Obszar A - zadanie 2
Pobierz....  Obszar B - zadanie 1 i 2
Pobierz....  Obszar C - zadanie 1
Pobierz....  Obszar C - zadanie 2
Pobierz....  Obszar C - zadanie 3
Pobierz....  Obszar C - zadanie 4
Pobierz....  Obszar D
Pobierz....  Oświadczenie o wysokości dochodu
Pobierz....  Zaświadczenie lekarskie Obszar B1, C1
Pobierz....  Zaświadczenie lekarskie Obszar B1
Pobierz....  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


 
09.03.2014.
„A K T Y W N Y     S A M O R Z Ą D” - program finansowany ze środków PFRON.
Program „Aktywny samorząd" 2014 r. - Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje, że przystępuje w roku bieżącym do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd", finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie: Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 
WNIOSEK „ P ” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
WNIOSEK „P” – MODUŁ II 
Pobierz....  Oświadczenie o wysokości dochod,
Pobierz....  Zaświadczenie szkoły/uczelni,
Pobierz....  Zaświadczenie o ilości semestrów,
Pobierz....  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 
30.06.2013.
„A K T Y W N Y     S A M O R Z Ą D” - program finansowany ze środków PFRON.
Program „Aktywny samorząd" 2013r. - Moduł I Obszar A - C – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
 
WNIOSEK „ P ” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
WNIOSEK „O” – część A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego)
o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU DOFINANSOWANIA:
Pobierz....  Obszar A - zadanie 1
Pobierz....  Obszar A - zadanie 2
Pobierz....  Obszar B - zadanie 1 i 2
Pobierz....  Obszar C - zadanie 1
Pobierz....  Obszar C - zadanie 2
Pobierz....  Obszar C - zadanie 3
Pobierz....  Obszar C - zadanie 4
Pobierz....  Oświadczenie o wysokości dochodu
Pobierz....  Zaświadczenie lekarskie Obszar B1, C1
Pobierz....  Zaświadczenie lekarskie Obszar B1
Pobierz....  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


 
06.05.2013.
„A K T Y W N Y     S A M O R Z Ą D” - program finansowany ze środków PFRON.
Program „Aktywny samorząd" 2013r. - Moduł I Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje, że przystępuje w roku bieżącym do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd", finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie: Moduł I Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

 
WNIOSEK „ P ” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
WNIOSEK „P” – MODUŁ I
Pobierz....  Oświadczenie o wysokości dochod,
Pobierz....  Zaświadczenie placówki,
Pobierz....  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 
06.05.2013.
„A K T Y W N Y     S A M O R Z Ą D” - program finansowany ze środków PFRON.
Program „Aktywny samorząd" 2013r. - Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje, że przystępuje w roku bieżącym do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd", finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie: Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 
WNIOSEK „ P ” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
WNIOSEK „P” – MODUŁ II 
Pobierz....  Oświadczenie o wysokości dochod,
Pobierz....  Zaświadczenie szkoły/uczelni,
Pobierz....  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 
13.09.2012.
UWAGA ! ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO FORMULARZA WNIOSKU W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD
 
Informujemy, że uległa zmianie treść załącznika nr 1 Oświadczenie o wysokości dochodów. Zmieniona wersja posiada szczegółową definicję dochodu rozumianego, jak w przepisach o świadczeniach rodzinnych. Tak rozumiany dochód netto stanowi podstawę do prawidłowego złożenia oświadczenia.
Osoby, które do dnia 12.09.2012r. pobrały załącznik nr 1 - prosimy przy kompletowaniu załączników do wniosku o dołączenie aktualnego  załącznika nr 1, zajdującego się na stronie internetowej.  
Osoby, które do dnia 12.09.2012r. złożyły formularz wniosku w ramach programu AKTYWNY SAMORZĄD dołączając wcześniej publikowany  załącznik nr 1 Oświadczenie o wysokości dochodów zostaną wezwane do zmiany załącznika.

 
05.09.2012.
WNIOSEK „ P ” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
WNIOSEK „O” – część A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego)
o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU DOFINANSOWANIA:
Pobierz....  Obszar A
Pobierz....  Obszar B
Pobierz....  Obszar C
Pobierz....  Obszar D
Pobierz....  Obszar E
Pobierz....  Obszar F
Pobierz....  Oświadczenie o wysokości dochodu
Pobierz....  Zaświadczenie lekarskie Obszar B1, C
Pobierz....  Zaświadczenie lekarskie Obszar B1-B3
Pobierz....  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych