Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Aktualnosci
Aktualnosci
ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
02.01.2012.
Zgodnie z zarządzeniem nr 54/11 Starosty Rawickiego z dnia 5 grudnia 2011r. organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Rawickiego zostało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. W związku z tym, w PCPR tworzy się zespół ds. pieczy zastępczej.
 
Komnata wróżb
15.11.2011.
 
Wolne miesjca w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach
14.11.2011.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Zielona 8 informuje, że na terenie Powiatu Poznańskiego funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach (gmina Dopiewo) przeznaczony dla osób w podeszłym wieku. W chwili obecnej Dom posiada wolne miejsca. Średni koszt utrzymania mieszkańca wynosi 3,909,86 zł.
Więcej informacji na www.dpslisowki.pl
Informacji udziela również: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
61-851 Poznań, ul. Zielona 8
Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Joanna Bedekier
Tel. 61-8410-716
 
 
IV Powiatowy Konkurs Plastyczno- Graficzny
14.11.2011.
„Piękno wokół nas”- tak brzmi temat konkursu ogłoszonego przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą "Mały Dworek" w Łaszczynie.
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów szkół średnich oraz zainteresowane dzieci i młodzież z innych placówek kulturalno-oświatowych do udziału w konkursie plastyczno – graficznym.
Swoją wcześniej wykonaną pracę fotograficzną, rysunkową lub malarską poddacie obróbce komputerowej (w dowolnym programie graficznym) – by w końcu otrzymać zupełnie inną pracę.
Cele konkursu:
- popularyzacja technik rysunkowych, malarskich, graficznych;
- wzmacnianie i rozwijanie wrażliwości estetycznych poprzez dokonania młodych twórców;
- rozwijanie talentów plastycznych;
- rozwijanie umiejętności posługiwania się komputerem.
Regulamin konkursu:
1.Zasady konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej „Mały Dworek” w Łaszczynie oraz Starostwa Powiatowego w Rawiczu
2.Konkurs odbędzie się w czterech kategoriach wiekowych:
I kategoria – 7 – 9 lat, II kategoria-10 -12 lat, III kategoria- 13- 15 lat, IV kategoria-16-19 lat
3. Prace konkursowe powinny być wykonane na formacie A-4 .
4. Technika prac-fotografia, rysunek, malarstwo, grafika komputerowa. Prace powinny być wykonane na kartkach. Proszę nie rolować (zwijać), nie oprawiać prac.
6. Każda placówka może nadesłać dowolną ilość zestawów prac. Każdy zestaw składa się
z dwóch prac: pierwszej- rysunku, fotografii, pracy malarskiej ; i drugiej – przetworzonej graficznie tej pracy.
7. Każda nadesłana praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana:
(tytuł pracy, imię i nazwisko autora, telefon, wiek, nazwa, adres placówki oświatowej, imię
i nazwisko nauczyciela prowadzącego). Prace proszę przysyłać na adres:
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „Mały Dworek” w Łaszczynie, Łaszczyn 63, 63- 900 Rawicz
8.Termin nadsyłania prac: - do 02.12.2011 r.
9. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
10. Prace oceni komisja konkursowa, której skład ustali organizator konkursu.
11. W każdej kategorii wiekowej komisja konkursowa przyzna po 3 nagrody rzeczowe i po 3 wyróżnienia.
12. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej placówki i Starostwa Powiatowego w Rawiczu.
13. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 16.12.2010 r. o godzinie 12.00 w Domu Kultury w Rawiczu. O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowaniu listownie lub telefonicznie.
13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w wydawnictwach oraz na stronie internetowej placówki.
14. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Domu Kultury w Rawiczu.
15. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu.
16. Wszelkie inne informacje można uzyskać pod numerem telefonu :0-65 545 20 82
lub 0 507 876 103.
 
 
Terapia uzależnień od narkotyków dla dzieci i młodzieży
25.10.2011.

Informujemy, że w strukturach Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olkuszu powstała w miejscowości Jeżówka, pierwsza w Polsce placówka opiekuńczo - wychowawcza świadcząca kompleksowe usługi w zakresie terapii uzależnień od narkotyków dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 16-18 lat.

Przyjęcie do ośrodka  odbywa się na podstawie ważnego skierowania lekarskiego. Procedurę przyjecia prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu. Więcej informacji można uzyskać telefonując lub piszą pod wskazane adresy:

Jeżówka 166A, 32-340 Wolbrom; tel: 32 6260800

ZPOW w Olkuszu, Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ; tel: 32 643 0622

PCPR w Olkuszu, Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ; tel: 32 643 3941

 

 
Inicjatywa wyróżniona w konkursie "Dzień dobrej-partnerskiej wiadomości"
25.10.2011.
W dniu 24 października br. kierownik PCPR w Rawiczu - Ewa Szczepaniak, odebrała wyróżnienie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu za zorganizowanie "Powiatowego Dnia Integracji-Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych". Wyróżnienie to przyznano w ramach konkursu pn."Dzień dobrej-partnerskiej wiadomości", zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Funduszu Społecznego w Lesznie prowadzony przez Centrum PISOP, a wręczenia dokonały przedstawicielki Centrum p. Ewa Gałka i p. Monika Przybylak.  Zadanie pn. "Powiatowy Dzień Integracji-Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych" zrealizowane zostało przez PCPR w Rawiczu w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, tj. Stowarzyszeniem Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu,  Stowarzyszeniem Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie, Stowarzyszeniem Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce, Stowarzyszeniem "Wsparcie dla każdego" w Pakosławiu, Stowarzyszeniem "Pomocna Dłoń" w Rawiczu, Stowarzyszeniem Rawicki Klub "Amazonka" w Rawiczu oraz Stowarzyszeniem "Z nadzieją w przyszłość" w Rawiczu. Przyznane wyróżnienie zatem skierowane jest do wszystkich partnerów i w ich imieniu odebrane przez kierownika PCPR.
Czytaj
 
Zmiany w sytemie opieki nad rodziną i dzieckiem
24.10.2011.

W dniu 21 lipca 2011r. została opublikowana Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011r. nr 149, poz. 887). Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i spowoduje zmiany organizacyjno-prawne w dotychczasowym systemie opieki nad rodziną i dzieckiem.    

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet

 

 
Jak "dobrze" napisać projekt?
18.10.2011.

W dniach 10-12 października br. , w ramach realizacji "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2014" odbyło się szkolenie z zakresu pisania wniosków o dofinansowanie. W szkoleniu uczestniczyło 21 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu rawickiego. Tematyka szkolenia dotyczyła m.in. tworzenia projektów w celu pozyskania środków finansowych na działalność organizacji pozarządowych oraz specyfiki pozyskiwania środków z funuszy europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Czytaj
 
Podziękowania
23.12.2010.

"Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa...

wtedy proste - dziękujemy - zawiera wszystko,

co chcemy wyrazić..."

Pragniemy wyrazić  Naszą  głęboką wdzięczność za życzliwe wsparcie i wszelką pomoc przy organizacji Mikołajek

DLA DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH

które odbyły się dn. 16 grudnia 2010 r. w Restauracji „Pod Kluczem" w Rawiczu.

Państwa bezcenna i bezinteresowna pomoc w znacznej mierze przyczyniła

się do sukcesu, jakim było zorganizowanie dla rodzin zastępczych

z terenu Powiatu Rawickiego i przebywających w nich dzieci

imprezy na tak wysokim poziomie.

 
Spotkanie Mikołajkowe
23.12.2010.

W dniu 16 grudnia 2010r. na Sali  Bankietowej Gospodarstwa Pomocniczego przy Zakładzie Karnym w Rawiczu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu zorganizowało SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE dla dzieci z rodzin zastępczych z Powiatu Rawickiego oraz ich rodzin. Dzieci zabawiła Grupa Teatralna ,,Lutrek".   Z wielu atrakcji jakie czekały na uczestników należy wymienić zabawy grupowe, malowanie twarzy,  konkursy,  sztuka cyrkowa - żonglowanie nożami, i piłeczkami,   poczęstunek oraz Mikołaj z  prezentami  i  pamiatkowym zdjęciem. Spotkanie uatrakcyjnił pokaz psa specjalnego z Zakladu Karnego w Rawiczu.

Czytaj
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 51 - 60 z 93