Menu Content/Inhalt
„A K T Y W N Y     S A M O R Z Ą D” - program finansowany ze środków PFRON.
Program „Aktywny samorząd" 2013r. - Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje, że przystępuje w roku bieżącym do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd", finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie: Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 
WNIOSEK „ P ” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
WNIOSEK „P” – MODUŁ II 
Pobierz....  Oświadczenie o wysokości dochod,
Pobierz....  Zaświadczenie szkoły/uczelni,
Pobierz....  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 
UWAGA ! ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO FORMULARZA WNIOSKU W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD
 
Informujemy, że uległa zmianie treść załącznika nr 1 Oświadczenie o wysokości dochodów. Zmieniona wersja posiada szczegółową definicję dochodu rozumianego, jak w przepisach o świadczeniach rodzinnych. Tak rozumiany dochód netto stanowi podstawę do prawidłowego złożenia oświadczenia.
Osoby, które do dnia 12.09.2012r. pobrały załącznik nr 1 - prosimy przy kompletowaniu załączników do wniosku o dołączenie aktualnego  załącznika nr 1, zajdującego się na stronie internetowej.  
Osoby, które do dnia 12.09.2012r. złożyły formularz wniosku w ramach programu AKTYWNY SAMORZĄD dołączając wcześniej publikowany  załącznik nr 1 Oświadczenie o wysokości dochodów zostaną wezwane do zmiany załącznika.

 
WNIOSEK „ P ” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
WNIOSEK „O” – część A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego)
o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU DOFINANSOWANIA:
Pobierz....  Obszar A
Pobierz....  Obszar B
Pobierz....  Obszar C
Pobierz....  Obszar D
Pobierz....  Obszar E
Pobierz....  Obszar F
Pobierz....  Oświadczenie o wysokości dochodu
Pobierz....  Zaświadczenie lekarskie Obszar B1, C
Pobierz....  Zaświadczenie lekarskie Obszar B1-B3
Pobierz....  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 
 
WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.
 

W N I O S E K o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pobierz.... (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.)
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 11 - 15 z 15