Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Wydarzenia
Wydarzenia
KONKURS PLASTYCZNY - NAMALUJ NASZ ŚWIAT ...
11.09.2013.
Stowarzyszenie "Wsparcie dla ka dego" w Pakosławiu zaprasza wszystkie dzieci ze szkół podstawowych oraz gimnazjów terenu powiatów: rawickiego, gostyńskiego, leszczyńskiego oraz krotoszyńskiego do udziału w konkursie plastycznym pt. "Namaluj Nasz Świat...niepełnosprawność w oczach dzieci i młodzieży".
plakat.jpg
Czytaj
 
POWIATOWY DZIEŃ INTEGRACJI 2013
10.09.2013.

W dniu 7 września 2013r. po raz kolejny Powiat Rawicki obchodził Powiatowy Dzień Integracji  (PDI).  Tegoroczna impreza odbyła się nad „Balatonem” w Miejskiej Górce. Motywem przewodnim PDI jest integracja społeczeństwa lokalnego oraz promocja twórczości osób niepełnosprawnych.


Czytaj
 
Plenerowa impreza integracyjna 2013 r.
10.09.2013.
integracja2013.jpg
 
WIELKOPOLSKI InfoBus EFS
29.05.2013.

W ramach kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)  i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) pn. „Wielkopolski InfoBus EFS”,  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu organizuje w Rawiczu w dniu 06 czerwca 2013r.  mobilny punkt informacyjny o komponencie regionalnym  POKL, współfinansowany w ramach EFS.

W „Wielkopolskim InfoBusie EFS” pracownicy WUP w Poznaniu udzielać będą informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia dofinansowania na realizację projektów w ramach komponentu regionalnego POKL dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, planujących założenie własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorców, szkół i placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych.

Akcja promocyjna obejmuje również quizy, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży związane z tematyką Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy!

(sporządzono na podstawie informacji Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu).

 
Rodziny zastępcze zawodowe, rodzinne domy dziecka - profesjonalny system wsparcia dziecka i rodziny
19.04.2013.

IMG_2936.JPGW dniu 18 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Rawiczu odbyło się spotkanie Starosty Rawickiego z osobami prowadzącymi rodziny zastępcze zawodowe (5 RZZ; 24 dzieci) i rodzinny dom dziecka (1RDD; 7 dzieci) na trenie powiatu rawickiego oraz pracownikami PCPR w Rawiczu (pracownicy zespołu ds. pieczy zastępczej) pn. „Rodziny zastępcze zawodowe, rodzinne domy dziecka w powiecie rawickim – profesjonalny system wsparcia”.

 

Czytaj
 
Ekonomia społeczna - szansa na aktywizację osób wykluczonych społecznie
15.04.2013.
W dniu 11 kwietnia 2013r. kierownik PCPR w Rawiczu uczestniczyła w konferencji otwierającej "Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" zorganizowanej przez Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Lesznie oraz Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Eurpejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
O perspektywach rozwoju ekonomii społecznej w Polsce, Krajowym Programie Ekonomii Społecznej w kontekście zapisów Konstytucji RP oraz dokumentu "Strategia Europa 2020" mówił Doradca Prezydenta RP ds. społecznych Pan Henryk Wujec. Doświadczenia leszczyńskie w obszarze ekomonii społecznej przedstawił Wiceprezydent Miasta Leszna Pan Grzegorz Rusiecki. O działalności podmiotów ekonomii społecznej w subregionie leszczyńskiem mówiła Pani Anna Jądrzyk - koordynator projektu Leszczyński Ośrodek Ekonomii Społecznej.
Podmioty ekonomii społecznej:
fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnia socjalna, centrum integracji społecznej (CIS), klub integracji społecznej (KIS), zakład aktywności zawodowej (ZAZ), warsztaty terapii zawodowej (WTZ), Towarzysto Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW), spółdzielnia pracy, spółdzielnia inwalidów, spółdzielnia niewidomych.
 
     
 
Fundusz pomocy stypendialnej dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym.
06.02.2013.
 Program Pomocy Dzieciom w ciężkim stanie klinicznym
 
Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.
Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej, aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, aby uczynić je jak najbardziej dostępnymi, i aby w jak najmniejszym topniu obciążały rodziny.
Czytaj
 
Porozumienie partnerskie "Wspólny cel" - kierunki działań na rok 2013.
06.02.2013.

DSCF3749.jpgDnia 05.02.2013r. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie robocze przedstawicieli Porozumienia partnerskiego na rzecz rozwoju lokalnego powiatu rawickiego „WSPÓLNY CEL”. Głównym celem spotkania było ustalenie harmonogramu działań na rok 2013. Spotkanie prowadziły Pani Monika Wieczorek i Agnieszka Gałka ze Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP. Podsumowano dotychczasowe działania dokonane w ramach podpisanego porozumienia oraz ustalono dalszy plan działań zmierzający do osiągnięcia celów strategicznych zawartego porozumienia.

Czytaj
 
"WSPÓLNY CEL" - porozumienie partnerskie na rzecz rozwoju lokalnego powiatu rawickiego.
17.10.2012.
W dniu 16 października br. w Rawiczu zostało podpisane Porozumienie partnerskie na rzecz rozwoju lokalnego powiatu rawickiego „Wspólny cel” na lata 2012-2014.
Partnerstwo lokalne, rozumiane jako działanie oparte na współpracy lokalnych instytucji, organizacji oraz mieszkańców – to szansa zwiększenia obywatelskiej aktywności i rozwoju lokalnego.
Porozumienie podpisali:
Renata Błaszczyszyn – z ramienia Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu,
Krystyna Janiak – z ramienia Stowarzyszenia Rawicki Klub „Amazonka”,
Ewa Kramer-Mrukowska – z ramienia Stowarzyszenia „Z Nadzieją w Przyszłość”w Rawiczu,
Michał Gertchen – z ramienia Stowarzyszenia Osób Sprawnych Inaczej, ich Rodzin i Przyjaciół „Pomocna Dłoń” w Rawiczu,
Agnieszka Sikora – z ramienia Stowarzyszenia Rodzin oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Razem raźniej w Bojanowie”,
Julianna Spychała – z ramienia Stowarzyszenia „Wsparcie dla Każdego” w Pakosławiu,
Anna Hejducka – z ramienia Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce,
Maria Łakoma – z ramienia Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie,
Ewa Szczepaniak – z ramienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.

 


Czytaj
 
SZKOLENIE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE
13.09.2012.
W dniu 4 września br. PCPR w Rawiczu rozpoczęło szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Szkolenie zorganizowano w ramach realizacji Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego".    
Czytaj
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 11 - 20 z 40