Menu Content/Inhalt
„A K T Y W N Y     S A M O R Z Ą D” - program finansowany ze środków PFRON.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje o rozpoczęciu realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015r., finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie: Moduł II -pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 
 
Program „Aktywny samorząd" 2015r. - Moduł II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 
WNIOSEK „ P ” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU DOFINANSOWANIA:

Pobierz....  Zaświadczenie o ropoczęciu nauki
Pobierz....  Oświadczenie o uzyskaniu dofinansowania ze środków PFRON
Pobierz....  Oświadczenie o wysokości przeciętnego dochodu
Pobierz....  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


 
W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
Pobierz....  (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.)
Wniosek o dofinansowanie
Pobierz....  (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.)
 
WNIOSEK o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (obowiązzuje od 1 stycznia 2015 roku)
Wniosek  Pobierz...
Zaświadczenie lekarskie Pobierz...
 
W N I O S E K o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku)
Wniosek Pobierz...
Zaświadczenie lekarskie - bariery w komunikowaniu się Pobierz...
Zaświadczenie lekarskie - bariery techniczne Pobierz... 
 

W N I O S E K o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pobierz....  (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.)
 
W N I O S E K o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby fizycznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
WNIOSEK
Pobierz....  (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.)
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
Pobierz....  (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.)
 
 
„A K T Y W N Y     S A M O R Z Ą D” - program finansowany ze środków PFRON.
Program „Aktywny samorząd" 2014r. - Moduł I Obszar A - D – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
 
WNIOSEK „ P ” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
WNIOSEK „O” – część A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego)
o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU DOFINANSOWANIA:
Pobierz....  Obszar A - zadanie 1
Pobierz....  Obszar A - zadanie 2
Pobierz....  Obszar B - zadanie 1 i 2
Pobierz....  Obszar C - zadanie 1
Pobierz....  Obszar C - zadanie 2
Pobierz....  Obszar C - zadanie 3
Pobierz....  Obszar C - zadanie 4
Pobierz....  Obszar D
Pobierz....  Oświadczenie o wysokości dochodu
Pobierz....  Zaświadczenie lekarskie Obszar B1, C1
Pobierz....  Zaświadczenie lekarskie Obszar B1
Pobierz....  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


 
„A K T Y W N Y     S A M O R Z Ą D” - program finansowany ze środków PFRON.
Program „Aktywny samorząd" 2014 r. - Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje, że przystępuje w roku bieżącym do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd", finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie: Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 
WNIOSEK „ P ” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
WNIOSEK „P” – MODUŁ II 
Pobierz....  Oświadczenie o wysokości dochod,
Pobierz....  Zaświadczenie szkoły/uczelni,
Pobierz....  Zaświadczenie o ilości semestrów,
Pobierz....  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 
„A K T Y W N Y     S A M O R Z Ą D” - program finansowany ze środków PFRON.
Program „Aktywny samorząd" 2013r. - Moduł I Obszar A - C – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
 
WNIOSEK „ P ” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
WNIOSEK „O” – część A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego)
o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU DOFINANSOWANIA:
Pobierz....  Obszar A - zadanie 1
Pobierz....  Obszar A - zadanie 2
Pobierz....  Obszar B - zadanie 1 i 2
Pobierz....  Obszar C - zadanie 1
Pobierz....  Obszar C - zadanie 2
Pobierz....  Obszar C - zadanie 3
Pobierz....  Obszar C - zadanie 4
Pobierz....  Oświadczenie o wysokości dochodu
Pobierz....  Zaświadczenie lekarskie Obszar B1, C1
Pobierz....  Zaświadczenie lekarskie Obszar B1
Pobierz....  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


 
„A K T Y W N Y     S A M O R Z Ą D” - program finansowany ze środków PFRON.
Program „Aktywny samorząd" 2013r. - Moduł I Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje, że przystępuje w roku bieżącym do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd", finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie: Moduł I Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

 
WNIOSEK „ P ” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
WNIOSEK „P” – MODUŁ I
Pobierz....  Oświadczenie o wysokości dochod,
Pobierz....  Zaświadczenie placówki,
Pobierz....  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 15