Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Wydarzenia
Wydarzenia
POWIATOWY DZIEŃ INTEGRACJI, PARTNERSTWO LOKALNE
16.02.2012.
W dniu 9 lutego 2012r. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu rawickiego na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych. W spotkaniu tym, zorganizowanym przez PCPR w Rawiczu uczestniczyli przedstawiciele:
Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Rawiczu,
Rawickiego Towarzystwa Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane i Udar Mózgu,
Stowarzyszenia „Wsparcie Dla Każdego” w Pakosławiu,
Stowarzyszenia „Z Nadzieją w Przyszłość” w Rawiczu,
Stowarzyszenia „Razem Raźniej” w Bojanowie,
Stowarzyszenia Rawicki Klub „Amazonka”,
Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie,
Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce.
Głównym tematem obrad była wspólna organizacja tegorocznego Powiatowego Dnia Integracji oraz planowana w tym roku aktualizacja założeń „Powiatowego Programu na rzecz Działań Osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2014”.
Gościem specjalnym spotkania była p. Monika Przybylak – animatorka Regionalnego Ośrodka EFS w Lesznie prowadzonego przez Stowarzyszenie PISOP. W wystąpieniu na temat „Razem łatwiej – budowanie partnerstw lokalnych i projektowych” przybliżyła zebranym ideę partnerstwa lokalnego, popartą przykładami z naszego najbliższego otoczenia.
Uczestnicy spotkania wstępnie zadeklarowali chęć „budowy” partnerstwa na rzecz poprawy warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych na terenie powiatu rawickiego. Do tego tematu z pewnością wrócimy na kolejnych spotkaniach.
 
WSPARCIE RODZINY- PIECZA ZASTĘPCZA
16.02.2012.
W dniu 8 lutego 2012r w sali konferencyjnej MGOPS w Rawiczu odbyło się pierwsze z planowanej serii spotkań, spotkanie pracowników pomocy społecznej z ośrodków pomocy społecznej w Bojanowie, Jutrosinie, Miejskiej Górce, Pakosławiu i Rawiczu oraz z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. Głównym tematem spotkania było Wspieranie rodziny i piecza zastępcza – współpraca gminy i powiatu w działaniach na rzecz wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i powrotu do rodziny dziecka umieszczonego w pieczy zstępczej.
Celem narady połączonej z warsztatem była:
1) wymiana informacji na temat stopnia wdrożenia na szczeblu powiatu rawickiego i gmin powiatu rawickiego ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
oraz
2) wypracowanie modelu współdziałania powiatu i gmin w zakresie pracy z rodziną i dzieckiem, zgodnie z właściwością określoną w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 
 
Komnata wróżb
15.11.2011.
 
IV Powiatowy Konkurs Plastyczno- Graficzny
14.11.2011.
„Piękno wokół nas”- tak brzmi temat konkursu ogłoszonego przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą "Mały Dworek" w Łaszczynie.
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów szkół średnich oraz zainteresowane dzieci i młodzież z innych placówek kulturalno-oświatowych do udziału w konkursie plastyczno – graficznym.
Swoją wcześniej wykonaną pracę fotograficzną, rysunkową lub malarską poddacie obróbce komputerowej (w dowolnym programie graficznym) – by w końcu otrzymać zupełnie inną pracę.
Cele konkursu:
- popularyzacja technik rysunkowych, malarskich, graficznych;
- wzmacnianie i rozwijanie wrażliwości estetycznych poprzez dokonania młodych twórców;
- rozwijanie talentów plastycznych;
- rozwijanie umiejętności posługiwania się komputerem.
Regulamin konkursu:
1.Zasady konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej „Mały Dworek” w Łaszczynie oraz Starostwa Powiatowego w Rawiczu
2.Konkurs odbędzie się w czterech kategoriach wiekowych:
I kategoria – 7 – 9 lat, II kategoria-10 -12 lat, III kategoria- 13- 15 lat, IV kategoria-16-19 lat
3. Prace konkursowe powinny być wykonane na formacie A-4 .
4. Technika prac-fotografia, rysunek, malarstwo, grafika komputerowa. Prace powinny być wykonane na kartkach. Proszę nie rolować (zwijać), nie oprawiać prac.
6. Każda placówka może nadesłać dowolną ilość zestawów prac. Każdy zestaw składa się
z dwóch prac: pierwszej- rysunku, fotografii, pracy malarskiej ; i drugiej – przetworzonej graficznie tej pracy.
7. Każda nadesłana praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana:
(tytuł pracy, imię i nazwisko autora, telefon, wiek, nazwa, adres placówki oświatowej, imię
i nazwisko nauczyciela prowadzącego). Prace proszę przysyłać na adres:
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „Mały Dworek” w Łaszczynie, Łaszczyn 63, 63- 900 Rawicz
8.Termin nadsyłania prac: - do 02.12.2011 r.
9. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
10. Prace oceni komisja konkursowa, której skład ustali organizator konkursu.
11. W każdej kategorii wiekowej komisja konkursowa przyzna po 3 nagrody rzeczowe i po 3 wyróżnienia.
12. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej placówki i Starostwa Powiatowego w Rawiczu.
13. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 16.12.2010 r. o godzinie 12.00 w Domu Kultury w Rawiczu. O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowaniu listownie lub telefonicznie.
13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w wydawnictwach oraz na stronie internetowej placówki.
14. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Domu Kultury w Rawiczu.
15. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu.
16. Wszelkie inne informacje można uzyskać pod numerem telefonu :0-65 545 20 82
lub 0 507 876 103.
 
 
Inicjatywa wyróżniona w konkursie "Dzień dobrej-partnerskiej wiadomości"
25.10.2011.
W dniu 24 października br. kierownik PCPR w Rawiczu - Ewa Szczepaniak, odebrała wyróżnienie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu za zorganizowanie "Powiatowego Dnia Integracji-Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych". Wyróżnienie to przyznano w ramach konkursu pn."Dzień dobrej-partnerskiej wiadomości", zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Funduszu Społecznego w Lesznie prowadzony przez Centrum PISOP, a wręczenia dokonały przedstawicielki Centrum p. Ewa Gałka i p. Monika Przybylak.  Zadanie pn. "Powiatowy Dzień Integracji-Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych" zrealizowane zostało przez PCPR w Rawiczu w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, tj. Stowarzyszeniem Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu,  Stowarzyszeniem Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie, Stowarzyszeniem Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce, Stowarzyszeniem "Wsparcie dla każdego" w Pakosławiu, Stowarzyszeniem "Pomocna Dłoń" w Rawiczu, Stowarzyszeniem Rawicki Klub "Amazonka" w Rawiczu oraz Stowarzyszeniem "Z nadzieją w przyszłość" w Rawiczu. Przyznane wyróżnienie zatem skierowane jest do wszystkich partnerów i w ich imieniu odebrane przez kierownika PCPR.
Czytaj
 
Jak "dobrze" napisać projekt?
18.10.2011.

W dniach 10-12 października br. , w ramach realizacji "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2014" odbyło się szkolenie z zakresu pisania wniosków o dofinansowanie. W szkoleniu uczestniczyło 21 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu rawickiego. Tematyka szkolenia dotyczyła m.in. tworzenia projektów w celu pozyskania środków finansowych na działalność organizacji pozarządowych oraz specyfiki pozyskiwania środków z funuszy europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Czytaj
 
Podziękowania
23.12.2010.

"Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa...

wtedy proste - dziękujemy - zawiera wszystko,

co chcemy wyrazić..."

Pragniemy wyrazić  Naszą  głęboką wdzięczność za życzliwe wsparcie i wszelką pomoc przy organizacji Mikołajek

DLA DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH

które odbyły się dn. 16 grudnia 2010 r. w Restauracji „Pod Kluczem" w Rawiczu.

Państwa bezcenna i bezinteresowna pomoc w znacznej mierze przyczyniła

się do sukcesu, jakim było zorganizowanie dla rodzin zastępczych

z terenu Powiatu Rawickiego i przebywających w nich dzieci

imprezy na tak wysokim poziomie.

 
Spotkanie Mikołajkowe
23.12.2010.

W dniu 16 grudnia 2010r. na Sali  Bankietowej Gospodarstwa Pomocniczego przy Zakładzie Karnym w Rawiczu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu zorganizowało SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE dla dzieci z rodzin zastępczych z Powiatu Rawickiego oraz ich rodzin. Dzieci zabawiła Grupa Teatralna ,,Lutrek".   Z wielu atrakcji jakie czekały na uczestników należy wymienić zabawy grupowe, malowanie twarzy,  konkursy,  sztuka cyrkowa - żonglowanie nożami, i piłeczkami,   poczęstunek oraz Mikołaj z  prezentami  i  pamiatkowym zdjęciem. Spotkanie uatrakcyjnił pokaz psa specjalnego z Zakladu Karnego w Rawiczu.

Czytaj
 
SZKOLENIE MAJĄCE NA CELU UDZIELENIE WSPARCIA RODZICOM ZASTĘPCZYM
26.11.2010.

szkolenie2.jpg,,Nastolatki- komunikacja i rozwiązywanie konfliktów bez porażek'' to temat szkolenia które przeprowadzone zostało w dniu 23 listopada 2010r. przez psychologa Beatę Twardą dla rodziców zastępczych z Powiatu Rawickiego. Szkolenie trwało 4 godz. i miało formę warsztatową. Zakończone zostało ankietą na temat potrzeb indywidualnych rodziców w zakresie wsparcia psychopedagogicznego oraz zaświadczeniem o uczestnictwie w warsztatach wspierajacych funkcje wychowawcze rodziców na bazie ,,Szkoły dla rodziców" A.Faber i E. Mazlish

Czytaj
 
WYJAZD RODZIN ZASTĘPCZYCH DO ZOO.
17.09.2010.

zoo6.jpgW dniu 4 września 2010r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu zorganizowało wyjazd rodzin zastępczych z wychowankami do Wrocławia do ZOO. Podczas zwiedzania Ogrodu Zoologicznego największą atrakcją cieszył się Dziedziniec Zwierzęcy gdzie dzieci mogły zobaczyć a także pogłaskać owcę, kózkę i bydło szkockie. Poznawały i podziwiały różne gatunki ssaków, ptaków, gadów i ryb. Całodniowa wycieczka przebiegała w miłej atmosferze i nie tylko miała cel poznawczy, ale także integracyjny.

Czytaj
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 21 - 30 z 40