Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Administracja rządowa
Administracja rządowa
29.02.2008.
Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie należy:
 
  • pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu
    w Narodowym Funduszu Zdrowia,
  • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób
    z zaburzeniami psychicznymi,
  • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin
    i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.